ul. Norymberska 10C – Ruczaj (wjazd od Grota-Roweckiego), 30-376 Kraków

Laserowe zabiegi ginekologiczne i USG – Sofimed Kraków sofibeauty gabinet laseroterapiiZobacz Naszą Ofertę

Informacje o Kalkulatorze Ryzyka Zachorowania Na Raka Piersi

Kalkulator Ryzyka Zachorowania Na Raka Piersi (The Breast Cancer Risk Assessment Tool) jest interaktywnym narzędziem stworzonym przez naukowców w National Cancer Institute (NCI) i w National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP). Jego celem jest oszacowanie u kobiety ryzyka zachorowania na inwazyjnego raka piersi.

O kalkulatorze

Pytanie 1:
Czy kobieta chorowała na któregokolwiek raka piersi lub na raka przewodowego in situ (DCIS) lub na raka zrazikowego in situ (LCIS). Czy była ona uprzednio poddawana radioterapii klatki piersiowej w leczeniu chłoniaka Hodgkina?

Odpowiedź:
Narzędzie to nie jest odpowiednie dla kobiet, które mają postawioną diagnozę raka piersi. Ponadto, historia medyczna raka przewodowego in situ (DCIS) lub raka zrazikowego in situ (LCIS), zwiększa zagrożenie wystąpienia inwazyjnego raka piersi. Metoda stosowana przez The Breast Cancer Risk Asasessment Tool do obliczania ryzyka inwazyjnego raka piersi nie jest odpowiednią metodą dla kobiet z historią DCIS lub LCIS. Ponadto, nie można dokładnie przewidzieć ryzyka innego raka piersi w przypadku kobiety, która już chorowała.

Ponadto, narzędzie to nie jest odpowiednie dla kobiet, które były poddawane radioterapii klatki piersiowej w leczeniu chłoniaka Hodgkina. Istnieją bardziej odpowiednie narzędzia dla takich przypadków.

Pytanie 2:
Czy kobieta mające mutację w którymś z genów BRCA1 lub BRCA2, lub zdiagnozowany zespoł genetyczny mogą być narażone na zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór piersi?

Odpowiedź:
Chociaż narzędzie to zostało wykorzystane z powodzeniem w ocenie dla kobiet z przypadkami raka piersi zdiagnozowanymi w rodzinie to istnieją bardziej specyficzne metody szacowania ryzyka zachorowania na raka piersi odpowiednie dla takich kobiet. Podobnie, istnieje kilka dziedzicznych warunków, takich jak syndrom Li-Fraumeni, które zwiększają ryzyko raka piersi. To narzędzie nie będzie odpowiednio oceniać ryzyka zachorowania na raka piersi dla takich kobiet. Istnieją bardziej odpowiednie narzędzia dla takich przypadków.

Pytanie 3:
W jakim wieku jest kobieta?

Odpowiedź:
Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta z wiekiem. Zdecydowana większość przypadków raka piersi występuje u kobiet powyżej 50 roku życia. Większość nowotworów rozwija się powoli, stąd rak piersi jest bardziej powszechny wśród starszych kobiet.

Uwaga: To narzędzie oblicza ryzyko tylko dla kobiet w wieku 35 lat lub starszych.

Pytanie 4:
W jakim wieku kobieta rozpoczęła miesiączkowanie?

Odpowiedź:
Kobiety, które miały swoje pierwsze miesiączki przed 12 rokiem życia mają nieco podwyższone ryzyko zachorowania na raka piersi. Poziom żeńskich hormonów – estrogenów – zmienia się w cyklu miesiączkowym. Kobiety, które zaczynają miesiączkować w bardzo młodym wieku mają niewielki wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi co może wynikać z dłuższego czasu działania estrogenu.

Pytanie 5:
Jaki był wiek kobiety, w którym urodziła swoje pierwsze żywe dziecko?

Odpowiedź:
Ryzyko zależy od wielu czynników, w tym również od wieku, w którym urodziły pierwsze żywe dzicko, ale również od wywiadu rodzinnego zachorowalności na raka piersi. Związek tych dwóch czynników dla białych kobiet przedstawiono w poniższej tabeli prezentującej ryzyko względne.

Względne ryzyko zachorowania na raka piersi*

Wiek urodzin pierwszego żywego dziecka ilość krewnych z zachorowaniem na raka piersi
0 1 2 lub więcej
20 lub mniej 1 2.6 6.8
20-24 1.2 2.7 5.8
25-29 lub brak dzieci 1.5 2.8 4.9
30 lub więcej 1.9 2.8 4.2


U kobiet z ilością krewnych 0 lub 1 mających raka piersi, ryzyko wzrasta z wiekiem, w którym urodziły pierwsze żywe dziecko. Dla kobiet z 2 lub więcej krewnych I stopnia, ryzyko zmniejsza się wraz z z wiekiem, w którym urodziły pierwsze żywe dziecko.

*Dane na podstawie Gail MH, Brinton LA, Byar DP, Corle DK, Green SB, Shairer C, Mulvihill JJ: Projecting individualized probabilities of developing breast cancer for white females who are being examined annually. J Natl Cancer Inst 81(24):1879-86, 1989

Pytanie 6:
Ilu z krewnych pierwszego stopnia kobiety – matki, siostry, córki – miały raka piersi?

Odpowiedź:
Kobiety posiadające jedną lub więcej krewnych pierwszego stopnia (matka, siostry, córki), które chorowały na raka piersi mają zwiększone ryzyko rozwoju tej choroby.

Pytanie 7:
Czy kobieta kiedykolwiek miałam biopsję piersi?
7a: Jak wiele poprzednich biopsji (pozytynych lub negatywnych) miała kobieta?
7b: Czy kobieta miała co najmniej jedną biopsję piersi z atypowym rozrostem?

Odpowiedź:
Kobiety, które miały biopsje piersi mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi, zwłaszcza jeśli ich biopsje wykazały atypowy rozrost. Kobiety, które mały biopsję piersi są w grupie zwiększonego ryzyka, ponieważ, zmiany w piersiach skłoniły do wykonania biopsji. Same biopsje piersi nie wywołują raka.

Pytanie 8:
Jeżeli jest znane, proszę podać rasę/pochodzenie etniczne kobiety.

Odpowiedź:
Oryginalne narzędzie The Breast Cancer Risk Assessment Tool zostało opracowane na podstawie danych zebranych dla białych kobiet. Jednak rasa/grupa etniczna może mieć wpływ na obliczenie ryzyka zachorowania na raka piersi. Przez lata, kiedy dodatkowe dane stały się dostępne, naukowcy z NCI zaktualizowali narzędzia, aby dokładniej ocenić ryzyko dla Afroamerykanów oraz kobiet w Azji i na wyspach Pacyfiku (patrz pozycje literaturowe 5 i 6). Dla latynowskich kobiet, część modelu pochodzi od białych kobiet, które brały udział w Breast Cancer Detection Demonstration Project i z danych SEER. Oszacowanie ryzyka dla latynoskich kobiet są zatem bardziej niepewne niż te, dla białach kobiet. Obliczenia dla amerykańskich Indian i kobiet rdzennie z Alaski opierają się całkowicie na danych dla białych kobiet, co może nie być dokładne. Imigranci z obszarów wiejskich Chin i niektórych innych częściach Azji prawdopodobnie mają mniejsze ryzyko zachorowania niż przewiduje to model. Naukowcy prowadzą dodatkowe badania, w tym badania dla mniejszości narodowych, celem zebrania większej ilości danych i zwiększenia dokładności urządzenia.

Uwaga: W przypadku gdy rasa/pochodzenia etniczne kobiety nie jest znana, narzędzie użyje danych dla białych kobiet.

Pytanie 8a:
Co to jest sub rasa/grupa etniczna?

Odpowiedź:
Aby obliczyć ryzyko wystąpienia raka piersi dla rasy azjatycko-amerykańskiej, sub rasa/grupa etniczna musi być znana. Jeśli podkategoria rasa/pochodzenie jest nieznane, to „Nieznany” powinno być wybrane w pytaniu 7. Kategoria „Inna azjatycko-amerykańska” obejmuje kobiety w Azji: narodowości indyjskiej, pakistańskiej, koreańskiej, wietnamskiej oraz z Laosu i Kampuchean. Kategoria „Inne z wysp Pacyfiku” obejmuje kobiety w Guamanian, Samoa i Tonga.

Wyjaśnienie rezultatów

The Breast Cancer Risk Assessment Tool szacuje na podstawie wieku i informacji o czynnikach ryzyka przewidzianego kobiety ryzyko rozwoju inwazyjnego raka piersi w okresie następnych 5 lat i do 90 roku życia. Dla porównania, narzędzie będzie następnie szacować 5 – latnie i dożywotnie ryzyko zachorowania dla kobiety w tym samym wieku, która jest w grupie średniego ryzyka zachorowania na raka piersi. Ryzyko zachrowania w ciągu całego życia jest wyższe niż ryzko w 5-letnim przedziale wiekowym, ponieważ  z  wiekiem rośnie ryzyko zachorowania.

Szacunkowe ryzyko obliczone przez narzędzie jest szacowane na podstawie absolutnego ryzyka zachorowania. Absolutne ryzyko zachorowania na raka piersi jest definiowane jako szansa lub prawdopodoboieństwo  rozwinięcia się inwazyjnego raka piersi w określonym przedziale wiekowym. Jednym ze sposobów, aby dokładność oszacowania ryzyko jest ustalenie, czy  poprawna jest prognoza średniej ryzyka w grupie kobiet z tych samych czynników ryzyka i wieku. Breast Cancer Risk Assessment Tool nie przwiduje dobrze takich średnich.

Chociaż ryzyko dla danej kobiety może być dokładnie oszacowane, te prognozy nie pozwalają okreslić dokładnie, która kobieta zachoruje na raka piersi. W rzeczywistości kobiety, które nie chroują na raka piersi mają wskaźniki wyższe, niż te, u których nowotwór się rozwija.

Breast Cancer Risk Assessment Tool może być okresowo aktualizowane nowymi danymi bądź nowo dostępnymi badaniami.

« powrót do kalkulatora

Zarejestruj się

W celu dokonania rejestracji przejdź do formularza rejestracyjnego klikając poniższy przycisk.Formularz rejestracyjny
Skontaktuj się z nami

Tel. 782 272 782 lub 12 263 63 62
Pon - pt w godz. 8.00 - 21.00
ul. Norymberska 10C – Ruczaj
(wjazd od Grota-Roweckiego)
30-376 Kraków


Formularz kontaktowy:Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.