Czy badania genetyczne płodu są obowiązkowe?

W Polsce, jak i na całym świecie, coraz więcej par decyduje się na wykonanie badań genetycznych płodu w celu wykrycia ewentualnych wad rozwojowych czy chorób genetycznych. Czy jednak każda przyszła mama musi poddać się takim badaniom? Czy istnieją sytuacje, w których badania te są obowiązkowe? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania, analizując różne aspekty związane z badaniami genetycznymi płodu.

Jakie są rodzaje badań genetycznych płodu?

test genetyczny

Badania genetyczne płodu można podzielić na dwie główne grupy – inwazyjne i nieinwazyjne. Do badań nieinwazyjnych zalicza się między innymi USG, test PAPP-A oraz test potrójny. Są to badania, które nie niosą ze sobą ryzyka dla zdrowia matki ani dziecka. W przypadku badań inwazyjnych, takich jak amniopunkcja czy biopsja trofoblastu, istnieje niewielkie ryzyko powikłań, takich jak infekcje czy poronienia. Wybór konkretnego badania zależy od wielu czynników, takich jak wiek matki, historia rodziny czy wyniki wcześniejszych badań. Warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym - ginekologiem, który pomoże dobrać odpowiednie badania dla danej kobiety.

W Polsce badania genetyczne płodu nie są obowiązkowe. Decyzja o wykonaniu takich badań należy do przyszłych rodziców, którzy powinni dokładnie zapoznać się z informacjami na temat dostępnych metod oraz ewentualnych ryzyk związanych z ich wykonaniem. Wyjątkiem są sytuacje, w których istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia wad genetycznych u dziecka lub gdy wyniki wcześniejszych badań wskazują na konieczność wykonania dodatkowych testów. W takich przypadkach lekarz prowadzący może zalecić wykonanie badań genetycznych, jednak ostateczna decyzja wciąż pozostaje po stronie rodziców.

Jakie są wskazania do wykonania badań genetycznych płodu?

Wskazania do wykonania badań genetycznych płodu mogą być różne – zarówno medyczne, jak i nie-medyczne. Do medycznych wskazań należy między innymi wiek matki powyżej 35 lat, występowanie wad rozwojowych u dziecka, obciążona historia rodziny czy niepokojące wyniki wcześniejszych badań. W przypadku nie-medycznych wskazań, przyszli rodzice mogą zdecydować się na wykonanie badań genetycznych z własnej inicjatywy, np. ze względu na chęć uzyskania większej pewności co do zdrowia dziecka.