Czy każdy nowotwór to rak?

próbka badawcza

W języku potocznym słów „nowotwór” i „rak” używamy zamiennie, ale w terminologii medycznej są to dwa różne, choć częściowo zazębiające się pojęcia. Aby dowiedzieć się co to jest nowotwór, jakie rodzaje nowotworów wyróżniamy, oraz które z nich określane są jako rak, przeczytaj nasz dzisiejszy wpis.

Co to są nowotwory i jak wygląda ich podział?

Nowotworem w medycynie określa się każdy rozrost komórek, który nie podlega naturalnym mechanizmom kontroli – na przykład zaprogramowanej śmierci komórkowej. Komórki dzielą się w niekontrolowany sposób i tworzą skupiska, które określamy mianem guza nowotworowego. Nowotwory mogą powstawać ze wszystkich rodzajów tkanek, za wyjątkiem komórek mięśnia sercowego i dojrzałych komórek nerwowych. Namnażając się komórki te przyjmują różne formy i mogą osiągać wielkość od kilku milimetrów, aż po kilkunasto-, a w skrajnych przypadkach nawet kilkudziesięciocentymetrowe guzy.

Nowotwory dzielimy na łagodne i złośliwe. Nowotwór łagodny jest to guz, który jest wyraźnie oddzielony od sąsiednich tkanek i ma raczej zwartą formę. Może być otorbiony. Jego komórki nie mogą przedostać się do krwi i przez to nie daje przerzutów. Usunięcie nowotworu niezłośliwego wystarcza do jego całkowitego wyleczenia. Nowotworów łagodnych nie należy jednak lekceważyć i zwlekać z ich usunięciem, ponieważ wiele z nich ma tendencje do zezłośliwiania się. Do nowotworów łagodnych należą mięśniaki, tłuszczaki, włókniaki, włókniako-gruczolaki i wodniaki.

Jakie znamy rodzaje nowotworów złośliwych, czyli czym jest rak?

Nowotwory złośliwe to takie zmiany, które naciekają okoliczne tkanki, a ich komórki mogą dostać się do układu krwionośnego albo chłonnego i wraz z nim przedostać się do innych części organizmu, gdzie powodują przerzuty. Nowotwory złośliwe leczy się onkologicznie. Biorąc pod uwagę rodzaj tkanek, z których powstają nowotwory złośliwe, można wyróżnić:

  • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego – na przykład powstający z komórek tkanki glejowej glejak wielopostaciowy, albo nowotwory rdzenia kręgowego.
  • Chłoniaki – nowotwory powstające w układzie limfatycznym.
  • Mięsaki – nowotwór powstający z tkanki mięśniowej, tłuszczowej i chrzęstnej.
  • Czerniak – nowotwór występujący najczęściej na skórze, wywodzący się z komórek barwnikowych.
  • Oraz właśnie raki – czyli nowotwory wywodzące się z tkanki nabłonkowej, która występuje w większości narządów wewnętrznych, jak na przykład płuca, trzustka, wątroba, skóra, piersi i wiele innych. Dlatego właśnie ten rodzaj nowotworu złośliwego występuje najczęściej.

Jak z tego wynika, rak to taki rodzaj nowotworu, który rozwija się z komórek nabłonkowych, albo komórek naskórka i określenia typu „rak mózgu”, albo „rak krwi” są nieprawidłowe. Można to podsumować w ten sposób, że nie każdy nowotwór jest rakiem, choć każdy rak jest nowotworem.