Na czym polega USG genetyczne?

Medycyna nieustannie się rozwija, a jednym z jej najważniejszych osiągnięć jest możliwość przeprowadzenia genetycznego badania ultrasonograficznego. Dlaczego jest ono tak ważne? Jakie choroby można wykryć, dzięki przeprowadzeniu genetycznego badania USG?

Jakie kluczowe informacje można uzyskać dzięki USG genetycznemu?

usg w ciążyUSG genetyczne w Krakowie to badanie, które pozwala na szczegółową ocenę struktur anatomicznych płodu oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Dzięki niemu lekarz może ocenić m.in. rozwój układu nerwowego, serca, nerek czy kończyn dziecka. Badanie to pozwala również na określenie ryzyka wystąpienia niektórych chorób genetycznych, takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy Patau. Genetyczne USG wykonuje się najczęściej między 11 a 14 tygodniem ciąży oraz między 18 a 22 tygodniem ciąży.

Kto może przeprowadzić genetyczne USG?

Aby przeprowadzić genetyczne USG, lekarz musi mieć odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. Do wykonania tego typu badań wymagane są specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnostyki prenatalnej oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie genetycznego USG. Lekarz powinien również mieć doświadczenie w interpretacji wyników tego typu badań oraz wiedzę na temat możliwych nieprawidłowości i chorób genetycznych. Warto zwrócić uwagę, że genetyczne USG nie jest badaniem rutynowym, które przeprowadza się podczas każdej ciąży. Jest to badanie przeznaczone dla pacjentek, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych lub chorób genetycznych u płodu. Dlatego decyzję o konieczności wykonania genetycznego USG podejmuje lekarz prowadzący ciążę, który ocenia ryzyko na podstawie wyników innych badań oraz historii medycznej pacjentki.