Paciorkowiec z grupy B – poważne zagrożenie dla ciąży

brzuch kobiety w ciążyPaciorkowce z grupy B żyją w przewodzie pokarmowym. Mogą one bytować bez szkodliwego wpływu na zdrowie nosiciela, ponieważ sama ich obecność nie jest stanem chorobowym. Jednakże nie należy zapominać, że ostatni odcinek systemu trawiennego znajduje się w bliskiej odległości od dróg rodnych i układu moczowego. Zdarza się, że bakterie wędrują do pochwy i cewki moczowej, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie rodzącego się dziecka.

Jak paciorkowce wpływają na płód

W badaniu mikroskopowym paciorkowce przypominają koraliki naciągnięte na sznurek. Wydają się niegroźną i przyjazną bakterią. Faktycznie nie mają wpływu na zdrowie matki, jednakże w momencie, w którym przenikają do pochwy lub do kanału szyjki macicy mogą zagrozić rodzącemu się dziecku. Wynika to z faktu, że nowonarodzony człowiek pozbawiony jest wszelkich drobnoustrojów, chroniących przed wirusami i chorobotwórczymi bakteriami. Zagrożenie paciorkowcem wzrasta w momencie pęknięcia błon płodowych i podczas przechodzenia dziecka przez kanał rodny. Zakażenie paciorkowcem może grozić posocznicą, zapaleniem płuc oraz zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Ze względu na czas wystąpienia zakażenia wyróżnia się zakażenie wczesne, rozwijające się w pierwszych dniach od narodzin oraz późne, występujące między 7 a 90 dniem życia.

Metody zapobiegania zakażenia paciorkowcem

Zgodnie ze światowymi i polskimi rekomendacjami, zaleca się zastosowanie jednej z dwóch metod pozwalających na zapobiegnięcie zakażenia paciorkowcem. Pierwsza oparta jest na ocenie czynników ryzyka, druga polega na wykorzystaniu mikrobiologicznego badania przesiewowego ciężarnej. Pierwszy sposób stosowany jest u kobiet, które nie miały wykonywanego badania na nosicielstwo, ale wystąpiły u niej czynniki zwiększające ryzyko. W drugim przypadku wykonuje się badania mikrobiologiczne pochwy i odbytnicy ciężarnej kobiety. Badanie przeprowadza się między 35 a 37 tygodniem ciąży. Dodatni wynik stanowi wskazanie do podawania antybiotyków w czasie porodu.