Przyczyny stosowania antybiotykoterapii okołoporodowej

tabletki na rękuZakażenia bakteryjne w okresie ciąży może być niebezpieczne zarówno dla przyszłej mamy, jak również dziecka. W pierwszym trymestrze mogą być przyczyną poronienia. Z kolei w trymestrze drugim lub trzecim przyczyną przedwczesnego porodu, a tym samym powikłań u noworodka.

Badania w okresie ciąży

Organizm kobiety w okresie ciąży znacząco się zmienia. Narażony jest na częste infekcje bakteryjne szczególnie układu moczowego, narządów płciowych, a w niektórych przypadkach również układu oddechowego. Te mogą być groźnie nie tylko dla przyszłej mamy, ale przede wszystkim dziecka. W celu skontrolowania zachodzących zmian oraz wdrożenia odpowiedniej profilaktyki lekarz ginekolog przed każdą wizytą zleca wykonanie badań pozwalających na kontrolę stanu zdrowia pacjentki. Do najczęściej wykonywanych badań w ciąży należy posiew moczu, zlecany w przypadku wystąpienia problemów z pęcherzem moczowym, GBS, czyli badanie na obecność paciorkowca beta-hemolizującego, badania krwi pozwalające na kontrolę hemoglobiny, żelaza oraz innych istotnych związków krwi. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości na podstawie badań lekarz ma możliwość włączenia antybiotykoterapii okołoporodowej, która pozwala na zmniejszenie krótkotrwałych powikłań noworodkowych lub matczynych.

Wskazania do antybiotykoterapii w ciąży

W dziedzinie medycyny jaką jest ginekologia i położnictwo lekarze specjaliści posiłkując się wynikami zleconych badań mogą wdrożyć skuteczne leczenie obejmujące przede wszystkim profilaktykę przedwczesnego porodu prowadzącą do przeciwdziałaniu przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Kolejnym wskazaniem do wprowadzenia antybiotykoterapii u kobiet w ciąży jest konieczność leczenie zakażeń wstępujących, do których zaliczamy takie dolegliwości jak waginoza bakteryjna, zakażenie układu moczowego oraz zakażenia przenoszone drogą płciową. Jeśli chodzi o noworodków antybiotyki pozawalają na profilaktykę sepsy o etiologii GBS oraz chorioamnionitis. Ponadto antybiotyki to niezastąpiona kuracja w profilaktyce powikłań po cięciu cesarskim i innych procedurach położniczych oraz zakażenia niezwiązanych bezpośrednio z ciążą jak zapalenie płuc, czy zapalenie wyrostka robaczkowego.

Zalecenia względem stosowania antybiotyków

Antybiotykoterapia jest w wielu przypadkach jedyną możliwością zwalczenia pojawiających się w organizmie matki lub noworodka bakterii. Lekarz przed wdrożeniem tego typu leczenia ocenia czy korzyści z jej zastosowania przewyższają ryzyko działań niepożądanych dla matki i jej dziecka. Dlatego też antybiotyki w ciąży należy stosować tylko wtedy, kiedy są one bezwzględnie wskazane, czyli w przypadku leczenia potwierdzonych zakażeń, profilaktyki wspomnianych zakażeń wstępujących lub wczesnej sepsy u noworodków o etiologii GBS. Należy unikać antybiotykoterapii w pierwszym trymestrze ciąży, a w przypadku ich wdrożenia powinny one posiadać jak najmniejsze ryzyko występowania niepożądanych działań.