Rezonans magnetyczny w profilaktyce i diagnostyce nowotworów

przygotowanie pacjenta do tomografiiNowotwory stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w naszym kraju. Jak powszechnie wiadomo, w większości przypadków im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większe szanse są na jego wyleczenie. Ogromną rolę w profilaktyce, jak i diagnostyce nowotworowej gra rezonans magnetyczny. Co warto o nim wiedzieć?

Ogląd narządów wewnętrznych

Rezonans magnetyczny daje możliwość dokładnego obejrzenia narządów wewnętrznych człowieka i jest o wiele bardziej precyzyjny niż np. USG czy tomografia komputerowa. Narządy można obejrzeć w wielu różnych płaszczyznach, nawet w przypadku badania tkanek miękkich. Rezonans magnetyczny, w przeciwieństwie do tomografii komputerowej uzyskuje też dokładny obraz w miejscach, gdzie łączy się np. tkanka twarda i miękka, a dodatkowo pozwala na ocenę biochemiczną i czynnościową poszczególnych narządów. Najprościej mówiąc oznacza to, że urządzenie jest w stanie wykryć nawet bardzo małe zmiany nowotworowe, będące we wczesnej fazie. Dzięki temu onkolodzy mogą rozpocząć leczenie najwcześniej, jak się da.

Nowoczesny rezonans

Rezonans magnetyczny dawniej był skuteczny głównie w badaniu głowy i układu kostno-stawowego, gdyż części ciała poruszające się np. przy oddychaniu, nie dawały wyraźnego obrazu. Nowoczesne urządzenia pozwalają na uzyskanie rzetelnego obrazu wszystkich narządów wewnętrznych, głównie tych, podatnych na działanie nowotworów: wątroby, trzustki, jelit, szyjki macicy itp. Ważne jest również to, że rezonans magnetyczny należy też do grupy badań nieinwazyjnych i bezpiecznych dla pacjenta. Pacjent ma do czynienia tylko ze stosunkowo niegroźnym promieniowaniem magnetycznym, a nie jonizującym czy rentgenowskim. Badanie można więc wielokrotnie powtarzać. Trwa ono od kilkunastu, czasami do kilkudziesięciu minut, podczas których pacjent powinien pozostawać w całkowitym bezruchu, ewentualnie wykonywać czynności zalecane przez osobę przeprowadzającą badanie (np. wstrzymanie na chwilę oddechu).