Rodzaje biopsji piersi

badanie mammograficzneBiopsja piersi należy do badań, które wykorzystywane są w diagnostyce zmian chorobowych piersi. Biopsja jest trzecim etapem diagnostyki zmian w piersiach i wykonuje się ją po uprzednim samobadaniu piersi i USG lub mammografii. Biopsja polega na pobraniu fragmentu tkanki, zawierającej zmienione komórki. Istnieją trzy rodzaje biopsji piersi, które zalecane są w przypadku diagnozowania zmian w piersi.

Biopsja cienkoigłowa

Biopsja cienkoigłowa polega na pobraniu zmiany za pomocą cienkiej igły. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Lekarz za pomocą USG uwidacznia podejrzaną zmianę w piersi, a następnie wprowadza w nią cienką igłę, aby pobrać materiał. Pobrany w ten sposób materiał przekazuje się następnie do laboratorium w celu wykonania badań. Biopsja cienkoigłowa jest szybka i mało uciążliwa.

Biopsja grubo igłowa

Biopsję gruboigłową wykonuje się w podobny sposób, jak w przypadku cienkoigłowej. Po znieczuleniu miejscowym piersi za pomocą igły pobiera się trzy do sześciu cienkich wycinków tkankowych o długości o 1,5-2 cm. W związku z tym, że pojedyncze preparaty tkanki pobiera się kilkukrotnie, badanie to wymaga kilku wkłuć. Dzięki temu, że w trakcie badania pobiera się większą ilość tkanek, możliwa jest lepsza ich ocena.

Biopsja mammotomiczna

Biopsja mammotmiczna jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania raka piersi. Polega na pobieraniu fragmentów metodą próżniową, czyli zassaniu elementów zmian do otworu znajdującego się w igle. Taki rodzaj biopsji pozwala na pobranie guzka z reguły w całości. Wykonanie biopsji mammotomicznej nie zawsze jest możliwe. Jeśli guz jest zbyt płytko pod skórą, pobranie w sposób próżniowy spowodowałby nieestetyczne zapadnięcie się skóry. Biopsja mammotomiczna nie wymaga zakładania szwów w miejscu nacięcia, stosuje się jednakże opatrunek uciskowy. Pacjentka otrzymuje również listę zaleceń na najbliższe dni po zabiegu.