Standardy opieki okołoporodowej według Ministerstwa Zdrowia

noworodek w inkubatorzePrzyjście na świat nowego członka rodziny to niewątpliwie jeden z najważniejszych momentów w życiu każdej rodziny. To także ważny moment dla kraju – w dobie społeczeństwa starzejącego się pojawia się w nim upragnione niemowlę. Z tego powodu Minister Zdrowia stworzył nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zapewnić przyszłym rodzicom obsługę szpitalną na wysokim poziomie. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2019 roku.

Co zawiera rozporządzenie?

Najnowsze przepisy ujednolicono z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i uwzględniono w nich najnowsze osiągnięcia naukowe. Akt prawny uwzględnia przepisy organizacyjne dotyczące ciąży, porodu, łagodzenia bólu porodowego i zasad organizacji pracy personelu w razie poronienia, urodzenia dziecka martwego lub ciężko chorego. Dokument oczywiście nie wskazuje konkretnych działań, jakie ginekolog-położnik musi wykonać, lecz określa zalecenia techniczno-organizacyjne. Według Ministra Zdrowia należą do nich m.in. zmniejszenie do minimum interwencji medycznych (np. cesarskich cięć), poprawa komfortu kobiety rodzącej, ochrona kobiety przed nadmierną medykalizacją, czy upowszechnianie karmienia piersią.

Dlaczego warto poznać treść rozporządzenia?

Rodzice, którzy starają się o dziecko, lub czekają na jego przyjście na świat, powinni dokładnie zapoznać się z pełną treścią rozporządzenia i oczekiwać, że będą traktowani przez personel medyczny zgodnie z jego wytycznymi. W razie niekompetencji personelu znajomość przepisów może pomóc w egzekucji swoich praw. Wprowadzenie przepisów jest korzystne nie tylko dla kobiet, ale również dla samego personelu. Może on odnieść się do standardów, aby jakość jego pracy była jak najlepsza. Standardy zapewniają też właściwą organizację pracy, a przede wszystkim – podnoszą rangę zawodu położnej. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.