mgr Anna Pagacz

Specjalistka ds. administracyjnych. Odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie administracji Sofimed poprzez m.in. przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień.