lic. piel. Anna Wsół

Pielęgniarka dyplomowana. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentami, działa samodzielnie w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej. Przygotowuje pacjentów do badań i zabiegów.

  • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii, Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Kraków