mgr Grażyna Osuch-Pęcak

Specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego. Wysoce wykwalifikowana do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobą nowotworową w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby.

  • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii, Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Kraków